# पुरातत्व


कैलाशकूट भवन : स्वर्ण युगको स्वर्ण दरबार

धेरै सामाजिक सुधार र विकासका काम भएकाले नेपालको इतिहासमा लिच्छविकाललाई स्वर्ण युग मानिन्छ । त्यही युगका तीन दरबार चर्चित छन्, मानगृह, कैलाशकूट र भद्रादिवास । त्यसमध्ये पनि कैलाशकूट...

Load More

Home

ABOUT

PODCAST

BLOGS

GALLERY

Home

ABOUT

PODCAST

BLOGS

GALLERY