# होस्टिंग


डोमेन के हो ?

सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने डोमेन भनेको कुनै पनि वेबसाइट/ब्लग को नाम वा ठेगाना हो, जसले वेवसाईट/ब्लग लाई सजिलै खोज्न सहयोग गर्छ । जस्तै:- www.nabinsharma.com.np,  www.ekantipur.com,  www.doe.gov.np,  www.news24nepal.tv आदि। डोमेनले तपाईकाे...

Load More

Home

ABOUT

PODCAST

BLOGS

GALLERY

Home

ABOUT

PODCAST

BLOGS

GALLERY